Czystka marcowa

Czystka marcowa

Czystka po marcowym plenum objęła cały aparat partyjny i państwowy, od instytucji centralnych po rady wiejskie. Nie ominęła ona oświaty, instytucji kulturalnych i związków twórczych. More »

 Alianci w Normanii

Alianci w Normanii

W lecie 1944 r., po lądowaniu aliantów w Normandii, część sił niemieckich z Estonii została przerzucona na front zachodni. Jednocześnie Armia Czerwona zwyciężała w Finlandii, na Białorusi i Ukrainie. More »

 Estończycy i ich dążenia do niezależności państwowej

Estończycy i ich dążenia do niezależności państwowej

Mimo iż rządy niemieckie nie spełniły oczekiwań Estończyków na odbudowę własnej niezależnej państwowości, wielu z nich opowiedziało się po niemieckiej stronie. More »

 

Odbudowa kultury Estońskiej w czasie okupacji

źródło: pixabay.com

Władze okupacyjne i samorząd prowadziły także politykę w obszarze kultury. Propagowano ideologię narodowosocjalistyczną, w tym teorie rasistowskie, które wśród części Estończyków znalazły przychylne przyjęcie.

Bierny i czynny opór społeczeństwa estońskiego podczas wojny

źródło: pixabay.com

Na nową falę terroru społeczeństwo estońskie odpowiedziało biernym i czynnym oporem. Ok. połowa zmobilizowanych ukryła się w lasach. 7 lipca Niemcy przekroczyli granice Estonii, która znalazła się na lewym, północnym skrzydle działań Grupy Armii „Północ”, nacierającej na kierunku leningradzkim.

Ostatnie lata niepodległości Estonii po I Wojnie Światowej

źródło: pixabay.com

W ostatnich latach niepodległości, oprócz istniejących dotychczas wyższych uczelni państwowych i prywatnych powstały nowe. Istniejące od 1918 r. Tehnicum w Tallinie przekształcono w Instytut Techniczny, a dwa lata później w Talliński Uniwersytet Techniczny z wydziałami: budowlano-mechanicznym i chemiczno-górniczym.

Estońska opera i jej wpływ na kulturę europejską

źródło: pixabay.com

Pierwszą estońską operę Wikingowie, skomponowaną przez Aava, wystawiono na deskach „Estonii” w 1928 r. Rozgłos zdobyły także oratoria: Jowisz Kappa i Requiem Kreeka.

W wyborach samorządowych na przełomie 1933 i 1934 r. w Estonii

źródło: pixabay.com

Rząd okresu przejściowego miał wprowadzić w życie instytucje przewidziane w nowej konstytucji, czyli przeprowadzić wybory parlamentarne i wybory głowy państwa. Wyznaczono je na kwiecień 1934 r.

Związki twórcze elit kultury Estońskiej z Europą

źródło: pixabay.com

Przy podziale środków z Funduszu Kultury decydujący głos miały związki twórcze. Zmieniło się to w „epoce milczenia”, kiedy o przyznaniu stypendiów decydowały władze państwowe, kierując się przede wszystkim kryteriami politycznymi.